NEWS

ขอแนะนำสายลำโพงคุณภาพสูงแบบแบ่งตัด VELOCITA : NAPLES นำเข้ามาทำตลาด 3 รุ่น

 

Naples X เป็นสายตัดแบ่งรุ่นท็อปด้วยวิศวกรรมโครงสร้างแบบ Twisted Pair แนวเสียงเป็นแนวเปิดกระจ่าง รายละเอียดดีเยี่ยม ชัดเจน สะอาดสะอ้าน มวลเสียงมีน้ำหนักดี ให้โทนัลบาลานซ์ที่สมดุล อย่างที่ท่านมิเคยสัมผัสได้กับราคาระดับนี้

Naples V เป็นสายลำโพงตัดแบ่งรุ่นรองท็อป ให้แนวเสียงที่เปิดกระจ่างชัดเจน มีน้ำหนักและมวลเสียงที่เข้มข้นกว่า Naples I อันด้วยขนาดของตัวนำและขนาดของแจ็กเกตที่ใหญ่กว่า Naples I 

Naples I สายตัดแบ่งรุ่นเริ่มต้น ให้แนวเสียงที่เปิดกระจ่าง มีความจะแจ้งกว่าพวกสายลำโพงแถมอย่างชัดเจน 

 

 

<< Back